Kulak

Ses dalgalarının kulağın üç kısmından nasıl geçtiğini görmek için videoyu izleyin

Kulağın nasıl çalıştığını görün

Videoyu izleyin ve ardından kulağın aşağıda belirtilen her kısmını okuyun. Kısım 1 – dış kulak
Dış kulak ses dalgalarını toplar ve kulak kanalına iletir. Ses dalgaları burada kanalın huniye benzeyen şekli sayesinde güçlendirilir ve kulak zarına aktarılır.

Kısım 2 – orta kulak
Ses dalgaları kulak zarında titreşmelere neden olur ve sesi orta kulaktaki üç küçük kemiğe aktarır.

Bu kemiklere çekik kemiği, örs kemiği ve üzengi kemiği adı verilir ve bu kemikler kulak zarını, orta kulak ve iç kulak arasında yer alan 'oval pencere' adlı bir membrana bağlar. 'Oval pencerenin' hareketi, ses basınç dalgalarını iç kulağa aktarır.

Kısım 3 – iç kulak
İç kulak sıvı ile doludur ve spiral şeklinde olan "kokleadan" oluşur. Kokleanın kanallarında, ses titreşimlerini sinir impulslarına dönüştüren 20,000 mikroskobik saç hücresi bulunur. Bu impulslar daha sonra beyne gönderilir ve beyin de bu impulsları anlamlı sesler olarak yorumlar.